17 07 2011

ATATÜRK

ATATÜRK |  görsel 1

BİR BAĞIMSIZLIK DESTANI

Size burada bilgiçlik taslayacak değilim. Sadece gerçekleri söyleyeceğim.Şimdi Amerika Birleşik Devletleri neyse, Bundan yüzyıl önce de Osmanlı İmparatorluğu öyleydi. Yani Türk Milleti dünyanın hakimiydi. ABD ile aramızda tek fark, biz adaletle yönetiyorduk. Onlar vahşetle yönetiyorlar. Elbet birgün bize de bu Dünya da söz söylemek düşecek. Tıpkı Kurtuluş savaşından sonraki yıllarda olduğu gibi, tüm dünya liderleri bizden gıpta ile söz edecekler.

1299 yılında  Türklerin Kayı  Boyundan Ertuğrul Gazi ve oğulları tarafından , beyliklere ayrılmış Selçuklu İmparatorluğu topraklarında kurulan Osmanlı Devleti, Çok kısa zaman içinde İmparatorluk oluvermiştir.

Tam 600 sene Dünya liderliğini üstlenmiş bir Milletin fertleriyiz. Türk Milletinden başka hiçbir kavim, Dünya üzerinde bu kadar hakim olmamıştır. Hatta Daha fazlası da var. Tarihin ilk çağlarından zamanımıza kadar tam 16 adet Büyük Devlet kurmuş bir Milletin mensubu olmaktan gurur duymalıyız.

Ne mutlu Türk’üm diyene

Bu sözde bir abartı yok. Bir kendini beğenme yok. Bu sözü zaten Tarihte eşi benzeri doğmamış, belki de bir daha da dünyaya benzeri gelmeyecek olan, ATATÜRK söylemiştir.

Memleketimizi ziyaret edip:”-Sizin askerleriniz Çanakkale’de bizim askerlerimizi öldürdüler” diye şikayette bulunan İngiliz Kraliçesine:

“-Çanakkale bizim toprağımız. Sizin askerlerinizin burada ne işi vardı” diyerek medenice azarlayan bir önderin sözüdür o..

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE

Bu sözü Türk olsun, olmasın herkes beğenerek söylüyor. Bu sözü söylerken kendimizi yüceltmiyoruz. Sadece gerçeği söylüyoruz.

Yukarıdaki cümleye tekrar dönelim. Bundan yüzyıl önce, yani  1911 yılına kadar süper ülkeydik. Önce Balkan savaşları çıktı. Sonra bütün cephelerde Trablusta Yemende Kafkaslarda Kırımda Kuzey Irakta Her bir cepheden saldırı ve isyanlar oldu. Daha bu savaşlar bitmeden, bizim dışımızda gelişen bir cihan harbine, güya Ruslara karşı kaybettiğimiz toprakları geri alabilmek hevesiyle Almanyanın İtalyanın Japonyanın Avusturyanın ve diğer birkaç ülkenin müttefiki olarak, İngiltere, Fransa Ve Rusya’ya karşı savaş ilan ettik. Daha sonraları ingiltereye yardım maksadıyla savaşa katılan ABD de bizim karşımızda yer almış oldu. Öyle çetin bir mücadele verdik ki, Osmanlı paşalarının emrindeki silahlı kuvvetlerimiz hiçbir cephede yenilmemelerine karşın, müttefiklerimizin acizliği neticesinde, biz de mağlup sayıldık.

Aziz Atatürk’ün önderliğinde başlatılan kurtuluş savaşı, Bugünkü topraklarımızın üzerinde TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ kurulmasına kadar sürdü.

Birinci dünya savaşından, sonra ikinci dünya savaşı da oldu. Biz ikinci harbe girmedik. Fakat ikinci harbe giren, hatta mağlup olan devletler, şimdi süper güç. Büyük devletler sıralamasında ABD den sonra ikinci sırayı iki büyük savaşı kaybeden ALMANYA almaktadır. Sırasıyla Japonya, İngiltere, Fransa, İtalya,Kanada Adı geçen bu yedi devletten Almanya,İtalya ve Japonya iki büyük harbi kaybetmelerine rağmen yine süper ülke oluvermişlerdir. Biz ise yerimizde saymışız. Burada bir parantez yazısını yazmak zorundayım.

( Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı İmparatorluğunun 1.Dünya Savaşında Mağlup sayılmasından sonra, Bir Osmanlı Paşası olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki halkın büyük mücadelesi ile kurulmuştur. Bu devlet Osmanlı İmparatorluğu topraklarının o zamanki tek bağımsız ülkesidir. Nüfusunun çoğunluğu Türk’tür. Bu Devlet Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesiyle kurulmuştur. O zamanki TBMM nin Başkanı ise Mustafa Kemal Paşa’dır. İçeride Başta Ermeniler olmak üzere, gayri Müslim vatandaşlarımız ve rejim yanlıları çeşitli engeller çıkardıysa da, Büyük Türk Milleti hepsinin üstesinden gelerek, Bu devleti kurmasını bilmiştir.Şimdi bile başka başka milletler, başlarındaki işgalcileri atmak için, ATATÜRK’ün felsefesini tatbik ediyorlar..Geçmişe dönmeden söylüyorum. Tekrar şahlanıp süper güç olmak zorundayız. Petrol yok demeyin. Gemlik’e girerken bir söz vardı.”TEK BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ VAR. ÇALIŞKAN OLMAK” Evet çalışmamız gerek. Süper ülkelerden Almanya, İtalya, Japonya ve diğerlerinin petrolü yok. Petrol veye başka şey Devletleri kalkındırmaz. Devletler, çalışkan milletlerin elleri üzerinde yükselirler. Haydi Çalışmak için söz verelim kendimize, Durmak yok. Yola devam.)

Atatürk’ümüz hakkında

Gelmiş geçmiş yabancı devlet büyüklerinin sözlerini sıralayarak bugünkü samimi yazılarıma son veriyorum.

Osmanlı imparatorluğu hiçbir cephede savaşı kaybetmediği halde.. Beraber olduğumuz devletler mağlup olup, sözleşme imzalayınca, biz de savaşı kaybetmiş sayıldık.

Yüzbinlerce askerimizin kan dökerek vermediği topraklarımız, İngiliz ve Fransızlar tarafından işgal edildi.

İçimizden bir paşa çıktı. Mustafa Kemal..

Çanakkalede o vardı. Libyada o vardı. Yemende o vardı. Diyarbakırda o vardı. Savaşın kazanıldığı çok muharebelerde ya kurmaydı. Ya da Komutan.

Onun önderliğinde başlatılan KURTULUŞ hareketi, zaferle sonuçlandı.

Atatürk’e ne kadar teşekkür etsek az gelir.

Onu biz değil sadece, diğer büyük devletlerin başkanları, Kralları da takdir etmişlerdir.

 

 

O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül edemediği serbest bir nizamla, başaramadığı ve başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.

Sunday Times

 

Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.

Spectator

Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti.

İngiltere Başbakanı, 1922

 

O genç ve dahi Türk Şefi'nin o esnada Çanakkale de bulunması, müttefikler bakımından tarihin en acı darbelerinden biridir.

The Truth Dergisi

Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.

Winston CHURCHILL İngiltere Başbakanı

AFGANİSTAN

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

Politika Gazetesi *

 

YUNANİSTAN

Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama, malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir.

Katimerini

Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti'nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.

SSCB Başbakanı Kalinin

Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkilapcı olmuştur.

Ben Gurion İsrail Başbakanı (1963)

 

* JAPONYA

Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük.

Japon Times

 

Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider.

The Japon Chronicle

 

* LÜBNAN

Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti'nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.

Kerama, Lübnan Başbakanı, (10 Kasim 1963)

Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.

Ennehar Gazetesi (1938)

 

* MACARİSTAN

Yüzyılımızda, "olmayacak hiçbir şey yoktur" şeklindeki tarihi gerçeği ıspatlayan ilk adam olmuştur.

Esti Ujsag.Macar.

 

Türkiye'yi bir arı kovanına ve bütün Türkleri de bal aramağa çıkmış çalışkan arı' lara benzetiyorum. Nasıl arı' lar beylerinin etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bu gün büyük dahi Mustafa Kemal etrafında toplanmışlardır.

Prof. M. Zaajti Franes

 

 

 

 

* NORVEÇ

 

Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.

Le Morgen Bladet Gazetesi

 

 

 

* PAKİSTAN

 

Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan'da, Onu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever.

Eyüp Han, Pakistan Cumhurbaşkanı

 

Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O' nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.

İkbal (Şair)

 

 

 

 

 

 

Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir.

Timpul Gazetesi (12 Kasım 1938)

 

 

Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.

Tahran Gazetesi

 

Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şef'i olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.

İran Gazetesi

 

 

* FİNLANDİYA

 

Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.

Hufvud Stadbladet Gazetesi

 

 

* HİNDİSTAN

 

Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri.

Star of India

 

Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O' nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.

Bayan Sucheta KRIPALANI, Hint Parlamento Heyeti Başkanı

 

 

Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.

Kopenhag-Nasyonal Tidende

 

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk' tür.

Libre Belgique gazetesi

 

                                       * AVUSTURYA

 

Büyük düşüncelerin adamı, bir devlet mimarıydı.

Neue Freie Presse, Viyana

 

Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.

Avusturyalı Heykelci KRIPPEL

 

 

İnsanlığın bütün belirtileri Onda kendini hemen gösteriyor.

Noelle Gazetesi

 

Eski Osmanlı İmparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk' ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.

Maurice BAUMANT(Profesör)

 

Çok büyük bir adamdı...bir siyasi dahiydi.

Excelsior Gazetesi

 

Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.

Le Jour-Echo de Paris

 

Atatürk' ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.

Noell Roger Gazetesi

 

Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.

Albert LEBRUN, Fransız Cumhurbaşkanı

 

Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanmıştır. O memlekete, bulabilecek en şerefli isim Ona verilmiştir.

Mercel Sauvage(Gazeteci)

 

Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.

Gerrad Tongas(Yazar)

Paris-Le Temps Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması' nın imzalanması nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap:

Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O' nun tüm askerleri burada olsalardı teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. (1921)

Fransız Başbakanı BRIAND

 

Denilebilir ki onsuz, İslam alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti.

Berthe Georges-Gaulis

 

O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, Ona çok uzaklardan bakmak gerekir.

Claude FARRER / Fransız Edibi

 

Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk' ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır.

Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu gelişmenin temel öğelerinden biridir.

Charles De GAULLE

 

Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda Türkiye' nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar.

Raymond CARTIER, Le Nouvelliste Gazetesi

 

Atatürk Türkiye' yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

Alman Volkischer Beobachter Gazetesi

 

Almanya, ATATÜRK' ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.

Berlin, Alman Ajansı

 

Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk' ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.

Profesör Herbert MELZIG(Tarihçi)

 

Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye' nin doğması, yeni Türkiye' nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk' ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye' de giriştiği derin ve geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

John F. KENNEDY A.B.D. Başkanı,

Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa' nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa' nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

Franklin D. ROOSEVELT A.B.D. Başkanı, 1928

 

Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.

Franklin D. ROOSEVELT A.B.D. Başkanı

 

Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye' nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.

General Mc ARTHUR

 

 

Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti.

Chicago Tribune

 

Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.

New York Times

 

İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.

Gladys Baker(Gazeteci)

  

8
0
0
Yorum Yaz